Confidențialitate

Declarație privind confidențialitatea

„Accent are grijă de datele dvs.”

Articolul 1 - General 

1.1 Societatea Accent Jobs For People NV, cu sediul social la Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia, înregistrată la CBE cu numărul 0455.069.956, și societatea Accent Construct NV, cu sediul social la Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia, înregistrată la CBE cu numărul 0887.120.626 (denumite împreună în continuare „ACCENT”) prelucrează în comun (în calitate de „operatori asociați”) date cu caracter personal ale anumitor persoane (denumite în continuare „persoane vizate”).

Declarația privind confidențialitatea (denumită în continuare „Declarație privind confidențialitatea”) se adresează următoarelor persoane vizate: solicitanți de locuri de muncă, candidați, angajați temporari, părți interesate, clienți și companii. Societatea ACCENT tratează cu foarte mare seriozitate confidențialitatea celor implicați. Datele (cu caracter personal) obținute de ACCENT vor fi protejate cu atenție și în mod adecvat.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Declarație privind confidențialitatea, deoarece conține drepturile și obligațiile dvs. cu privire la ACCENT. 

Prezenta Declarație privind confidențialitatea poate fi modificată sau actualizată în decursul timpului, prin urmare vă recomandăm să o consultați în mod regulat. 

1.2 ACCENT respectă Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (cunoscut mai bine sub denumirea de „RGPD”), precum și Legea din 30 iulie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și prevederile anti-spam din Cartea a XII-a din Codul de drept economic privind „legea comerțului electronic” (după caz). 

Articolul 2 – Date cu caracter personal 

2.1 ACCENT prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le comunicați, cum ar fi:

 • Date de identificare electronică:
 • incluzând adresa IP, prin intermediul modulelor cookie (consultați articolul 7) etc.; 
 • Date de identificare: 
 • incluzând numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, data nașterii, adresa etc. 
 • Detalii privind profesia și/sau educația:
 • incluzând CV-ul, scrisoarea de intenție, educația, experiența profesională etc.
 • Date pentru gestionarea salarizării:
 • incluzând numărul național de registru, starea civilă, componența familiei, numărul contului bancar etc.

2.2 ACCENT prelucrează, de asemenea, date publice. Acest lucru se referă, de exemplu, la date care fac obiectul unei obligații de publicare, cum ar fi publicarea numirii dvs. în funcția de director al unei companii în baza de date Crossroads Bank for Enterprises sau date pe care dvs. le-ați făcut publice, cum ar fi informații de pe site-ul dvs. web sau de pe LinkedIn sau date care sunt în general cunoscute în regiunea dvs., sau care au apărut în presă, sau date care pot fi găsite pe platforma Graydon, de exemplu. 

Articolul 3 - Scopurile și temeiul legal al prelucrării 

3.1 Scopurile generale și temeiul legal: 

ACCENT va utiliza datele cu caracter personal colectate numai în următoarele scopuri:

 • Date de identificare electronică:
 • Pentru a întreține și îmbunătăți Site-ul web și Aplicațiile;
 • Temeiul legal este reprezentat de interesele legitime ale ACCENT de a-și îmbunătăți în mod constant Site-ul web, Aplicațiile și serviciile și de a asigura funcționarea corectă și dezvoltarea societății ACCENT. În orice caz, interesele legitime ale ACCENT nu trebuie să depășească și nu vor depăși ca importanță interesele dvs. privind confidențialitatea.
 • Date de identificare: 
 • Pentru a vă furniza informațiile sau serviciile solicitate;
 • Pentru a ne oferi serviciile în cel mai bun mod posibil;
 • Pentru a ne personaliza serviciile și pentru a ne asigura că sunt asociate profilurile adecvate; în acest context, este posibil să utilizăm tehnici de creare a unui profil și de completare/îmbogățire a datelor;
 • Temeiul legal este executarea unui contract sau consimțământul dvs. explicit, obținut în prealabil.
 • Detalii privind profesia și/sau educația:
 • Pentru a evalua dacă sunteți un candidat potrivit pentru o poziție liberă;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care v-am respins sau nu candidatura și pentru a vă invita la un interviu;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care se deschide o poziție relevantă în viitorul apropiat;
 • Pentru a ne oferi serviciile în cel mai bun mod posibil;
 • În acest context, este posibil să utilizăm tehnici de creare a unui profil și tehnici de îmbogățire a datelor, pentru a ne personaliza serviciile și pentru a ne asigura că profilurile adecvate sunt asociate în sistem.
 • Cu temeiul legal al executării unui contract sau pe baza interesului legitim al societății ACCENT de a vă informa cu privire la evaluarea candidaturii dvs.
 • Date pentru gestionarea salarizării:
 • Pentru plata salariilor și a beneficiilor pentru angajați, a indemnizațiilor de concediu sau pentru alte plăți datorate în baza contractului de angajare;
 • Temeiul legal este executarea unui contract.

Nu aveți obligația de a vă comunica datele cu caracter personal, dar înțelegeți că oferirea anumitor servicii devine imposibilă dacă refuzați prelucrarea.

3.2 Marketing direct:

Datele cu caracter personal pot fi utilizate, de asemenea, în scopuri de marketing direct (de ex. promoții și campanii de marketing referitoare la serviciile noastre).

Mesajele de marketing direct referitoare la serviciile ACCENT pot fi trimise clienților existenți ai ACCENT și companiilor afiliate, pe baza intereselor noastre legitime de a asigura buna funcționare și dezvoltarea activității noastre. Aceste interese legitime nu trebuie să depășească și în niciun caz nu vor depăși ca importanță interesele dvs. privind confidențialitatea.

Înainte de a trimite mesaje de marketing direct (de ex. promoții și campanii de marketing în sfera serviciilor noastre) către candidați, angajați temporari și potențiali, întotdeauna vom solicita permisiunea explicită pentru acest lucru.

Acest consimțământ poate fi retras în orice moment, fără justificare și fără niciun cost: consultați articolele 5 și 10 privind retragerea consimțământului dvs.

3.3 Transferul către terți:

3.3.1 Transferul către furnizori de servicii terți

ACCENT poate transmite datele dvs. cu caracter personal furnizorilor de servicii terți care oferă asistență tehnică și operațională și furnizorilor de servicii terți în general (de ex. avocați, auditori etc.) în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea profesională de servicii și/sau dacă acest lucru este obligatoriu în baza unei prevederi legale sau a unei hotărâri judecătorești.

ACCENT nu va vinde datele dvs. cu caracter personal, nu le va închiria, nu le va distribui și nu le va pune la dispoziția terților în scopuri comerciale în alt mod decât în modurile descrise mai sus.

3.3.2 Transferuri de date intra-grup

ACCENT este parte a grupului House of HR, care include câteva companii care activează în domeniul recrutării de personal și al resurselor umane. Mai multe informații despre Grupul House of HR și companiile sale membre pot fi găsite aici: https://www.houseofhr.com/companies.

ACCENT poate comunica datele cu caracter personal pe care le prelucrează altor companii din cadrul Grupului House of HR, în contextul cooperării intra-grup și/sau al serviciilor intra-grup, pentru a îmbunătăți, facilita și simplifica activitățile și serviciile ACCENT și ale Grupului House of HR (de exemplu, servicii ICT, contabilitate, analize și statistici, managementul debitorilor, marketing direct etc.).

În anumite cazuri, ACCENT poate acționa ca operator de date asociat în vederea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal împreună cu alte companii ale Grupului House of HR. Aceasta înseamnă că aceste companii vor stabili în comun scopul și mijloacele prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, aceste companii sunt răspunzătoare în comun pentru respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor. Totuși, ACCENT rămâne punctul dvs. de contact principal, inclusiv pentru exercitarea drepturilor dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal (pentru mai multe informații despre exercitarea drepturilor dvs., consultați articolul 5).

3.4 Transferul către țări terțe:

ACCENT poate transfera datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European în vederea prelucrării datelor în conformitate cu prezenta Declarație privind confidențialitatea. În cazul în care datele sunt transferate în afara Spațiului Economic European către o țară care nu oferă un nivel adecvat de protecție, ACCENT garantează că va lua toate măsurile pentru a vă proteja datele cu caracter personal, inclusiv implementarea prevederilor contractuale care oferă garanții adecvate privind protecția datelor pentru datele care vor fi transferate la nivel internațional.

3.5 Cerințe legale: 

În cazuri rare, se poate întâmpla ca ACCENT să trebuiască să vă dezvăluie datele cu caracter personal ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau pentru a se conforma cu alte legi sau regulamente obligatorii. ACCENT va depune eforturi rezonabile pentru a vă informa în avans cu privire la acest lucru, cu excepția cazului în care o astfel de informare este supusă restricțiilor legale. 

Articolul 4 - Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt păstrate și prelucrate de către noi pe o perioadă necesară având în vedere scopurile prelucrării descrise la articolul 3 și având în vedere relația contractuală dintre ACCENT și dvs.: 

 • Date de identificare electronică, cum ar fi adresa IP: pe durata accesării Site-ului web sau a Aplicației de către dvs.;
 • Date de identificare: pe durata furnizării serviciilor solicitate; 
 • Datele candidaților și/sau ale angajaților temporari:
 • Dacă ați fost vreodată angajat(ă) prin intermediul Accent:

Vă păstrăm datele timp de 10 ani după încheierea ultimului contract de angajare, din cauza unor posibile solicitări de natură comercială și a accidentelor de muncă.

Fluturașii de salariu, documentele de evaluare și CV-urile vor fi șterse după 5 ani.

 • Dacă nu ați fost niciodată angajat(ă) prin intermediul Accent:

Datele tuturor candidaților care nu au avut niciun contract sau contact cu societatea în ultimii 10 ani vor fi șterse.

Datele tuturor candidaților vor fi păstrate în baza de date timp de 5 ani, în contextul revendicărilor pe bază de discriminare.

În cazul candidaților din baza de date cu care ultimul contact a fost între 5 și 10 ani în urmă, documentele (cum ar fi CV-ul) și datele cu caracter personal (cum ar fi numărul de telefon mobil și adresa de e-mail) vor fi șterse automat după 5 ani.

 • Date de identificare ale clienților, consumatorilor sau persoanelor cu care există altă relație comercială: pe durata furnizării serviciilor solicitate și în vederea respectării obligațiilor legale; 
 • Fotografii și clipuri video: pe durata furnizării serviciilor solicitate

În orice caz, datele cu caracter personal menționate anterior sunt păstrate în conformitate cu prevederile legale specifice, precum și cu perioadele de prescripție care ne obligă să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe o perioadă mai lungă, de ex. pentru a ne apăra împotriva unei acțiuni în justiție. 

Articolul 5 - Drepturile dvs.

Aveți dreptul să solicitați accesul la, limitarea, corecția sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal sau să solicitați transferul acestor date.

Vă puteți exercita drepturile luând legătura cu noi (detaliile de contact pot fi găsite la articolul 10). Avem dreptul să vă solicităm să vă dovediți identitatea pentru a împiedica orice persoană să obțină acces neautorizat la datele dvs.

ACCENT nu este întotdeauna obligată să fie de acord cu solicitarea dvs. de a vă exercita drepturile - drepturile dvs. sunt valabile doar în cazurile și în măsura prevăzută de lege.

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Pentru Belgia, aceasta este Autoritatea de protecție a datelor, Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, telefon +32(0)2 274 48 00 sau fax +32(0)2 274 48 35, contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Articolul 6 - Securitate și confidențialitate

Am dezvoltat măsuri de securitate adecvate la nivel tehnic și organizatoric pentru a împiedica distrugerea, pierderea, falsificarea, modificarea, accesul neautorizat sau dezvăluirea accidentală către terți a datelor cu caracter personal colectate, precum și orice altă prelucrare neautorizată a acestor date. 

Pentru a putea să vă prelucrăm datele cu caracter personal, oferim acces la datele dvs. cu caracter personal angajaților noștri. 

Garantăm un nivel similar de protecție prin impunerea unor obligații contractuale, asemănătoare cu prezenta Declarație privind confidențialitatea, aplicabile angajaților și persoanelor desemnate. În mod concret, acest lucru înseamnă că angajații noștri și persoanele desemnate sunt obligați/obligate să respecte confidențialitatea, iar la datele dvs. cu caracter personal au acces doar persoanele pentru care acest lucru este necesar în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin.

Articolul 7 - Modulele cookie

7.1 Ce sunt modulele cookie? 

Un „modul cookie” este un fișier mic trimis de serverul ACCENT și instalat pe hard disk-ul computerului dvs./smartphone-ul dvs. Informațiile stocate în aceste module cookie pot fi citite numai de noi și doar pe durata vizitei pe Site-ul web/Aplicație. 

7.2 De ce utilizăm module cookie? 

Site-ul nostru web și Aplicația utilizează module cookie și tehnologii similare pentru a distinge preferințele dvs. de utilizator de cele ale altor utilizatori ai Site-ului nostru web și ai Aplicației. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență de utilizare îmbunătățită atunci când vizitați Site-ul nostru web sau utilizați Aplicația și ne permite, de asemenea, să optimizăm Site-ul nostru web și Aplicația. 

În urma modificărilor juridice recente, toate site-urile web care vizează anumite părți ale Uniunii Europene trebuie să vă ceară consimțământul pentru utilizarea sau salvarea modulelor cookie și a tehnologiilor similare pe computerele dvs. sau pe dispozitivele dvs. mobile. Politica noastră privind modulele cookie vă oferă informații clare și complete despre modulele cookie pe care le utilizăm și scopul acestora. 

7.3 Site-ul web/Aplicația utilizează numai următoarele module cookie: 

Module cookie funcționale

Modulele cookie funcționale sunt necesare pentru a garanta funcționarea eficientă a site-ului nostru web și a aplicațiilor noastre. Acestea garantează că funcțiile de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la părțile securizate ale site-ului web, funcționează corect. Fără aceste module cookie, site-ul web nu poate funcționa așa cum ar trebui. Prin urmare, nu aveți la dispoziție opțiunea de a bloca aceste module cookie necesare.

Module cookie folosite pentru date statistice

Aceste module cookie colectează date anonime despre vizitatorii site-ului nostru web. Prin această modalitate, dorim să aflăm ce pagini sunt vizitate frecvent, unde renunță vizitatorii etc. Datorită acestor detalii, ne putem îmbunătăți site-ul web și îl putem face mai ușor de utilizat pentru toți vizitatorii, inclusiv pentru dvs.

Module cookie de marketing

Cu ajutorul modulelor cookie de marketing, analizăm comportamentul dvs. de navigare, astfel încât să vă putem arăta informații relevante pe baza acestuia. Scopul acestora este afișarea reclamelor personalizate pentru dvs. Dvs. nu veți observa acest lucru pe site-ul nostru web, deoarece accentjobs.be nu afișează reclame. Totuși, informațiile referitoare la căutarea dvs. pe site-ul nostru pot apărea pe Facebook, YouTube, Google sau alte site-uri web.

Module cookie de personalizare

Modulele cookie de personalizare asigură faptul că un site web poate conține informații care influențează nevoile dvs. personale. Aceste module cookie asigură faptul că site-ul nostru web poate conține informații care influențează comportamentul dvs. de navigare, cum ar fi preferința de limbă sau regiunea în care locuiți. Aceasta ne permite să vă oferim experiența optimă de navigare pe web.

Dacă alegeți „accept toate modulele cookie” în bannerul privind setările pentru module cookie atunci când vizitați prima dată site-ul web al ACCENT, acest lucru înseamnă că sunteți de acord ca toate aceste module cookie să fie plasate pe PC-ul dvs.

Google Analytics

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google care monitorizează și raportează traficul unui site web. Google utilizează datele colectate pentru a urmări și monitoriza utilizarea serviciilor noastre. Aceste date sunt partajate cu alte servicii Google. Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza publicitatea pentru propria sa rețea de publicitate.

Puteți alege ca activitatea dvs. în cadrul Serviciului să fie indisponibilă pentru Google Analytics instalând extensia de browser pentru renunțare la Google Analytics. Extensia împiedică JavaScript-ul Google Analytics (ga.js, analytics.js și dc.js) să partajeze informații cu Google Analytics despre activitatea din timpul vizitei dvs.

Pentru mai multe informații privind politica de confidențialitate Google, vă rugăm să accesați pagina web despre Confidențialitate și Condiții de utilizare Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

.

7.4 Consimțământul dvs.: 

Puteți refuza sau bloca modulele cookie prin intermediul setărilor pentru module cookie de pe site-ul nostru web sau modificând parametrii de configurare ai sistemului dvs. de navigare. Dezactivarea modulelor cookie poate însemna că nu veți mai putea utiliza anumite funcționalități ale Site-ul web.

Dacă aveți întrebări suplimentare sau preocupări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail charlotte.devloo@accentjobs.be.

Informații suplimentare cu privire la modulele cookie pot fi găsite și la adresa http://www.allaboutcookies.org/, iar cu privire la publicitatea comportamentală online și la confidențialitatea online la adresa http://www.youronlinechoices.eu/.

Articolul 8 - Amendamente aduse prezentei Declarații privind confidențialitatea

Putem modifica prezenta Declarație privind confidențialitatea în decursul timpului. Pentru a vă menține informat cu privire la cele mai recente modificări ale Declarației noastre privind confidențialitatea, vom actualiza data revizuirii de fiecare dată când este modificată Declarația. Declarația modificată privind confidențialitatea va intra în vigoare începând cu acea dată.

Vă rugăm să verificați această pagină în mod regulat pentru a vedea orice modificări și/sau adăugiri.

De asemenea, vă vom informa în mod proactiv cu privire la modificările semnificative aduse prezentei Declarații privind confidențialitatea.

Articolul 9 - Data celei mai recente revizuiri

Data celei mai recente revizuiri: 22 iulie 2021.

Articolul 10 - Contactați-ne

Puteți contacta în orice moment Responsabilul nostru cu protecția datelor, Charlotte Devloo, la tel. 051 460 562 sau la adresa charlotte.devloo@accentjobs.be.

Candidați, angajați temporar, solicitanți de locuri de muncă și părți interesate:

Dacă sunteți un candidat, un angajat temporar, un solicitant al unui loc de muncă sau o parte interesată și aveți întrebări despre modul în care ACCENT vă utilizează datele, ne puteți contacta folosind acest formular de contact.

Deoarece păstrăm sau prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, aveți anumite drepturi (consultați articolul 5). Folosiți acest formular dacă doriți să vă folosiți aceste drepturi.

Companii și clienți

Dacă în calitate de companie sau persoană privată aveți întrebări despre modul în care ACCENT tratează confidențialitatea pe durata serviciilor sau cooperării noastre, ne puteți contacta oricând folosind acest formular de contact.