Această „Politică de confidențialitate” reglementează prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul: ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV, cu sediul social la adresa Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia și înscrisă în Registrul Comerțului K.B.O. cu numărul 0455.069.956 și 0887.120.626 (denumită în continuare: „ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV”).

Citiți această Politică de confidențialitate cu atenție, deoarece aceasta cuprinde drepturile și obligațiile dumneavoastră în relația cu ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV.

Această Politică de confidențialitate și privind cookie-urile poate fi revizuită sau actualizată periodic și vă recomandăm să o consultați din nou din când în când.

Articolul 1 – Generalități

1.1. ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV își aliniază Politica actuală de confidențialitate la Regulamentul european 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

1.2. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV. S-a depus o declarație privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la Comisia pentru Protecția Confidențialității.

Articolul 2 – Datele cu caracter personal pe care ni le oferiți dumneavoastră

2.1.      când vizitați acest site web:

 • adresa IP;
 • numele de profil, parola, adresa de e-mail, datele de autentificarea (eventual poza de profil) la înregistrarea pe site-ul nostru web;
 • prin cookie-uri: a se vedea articolul 10;

2.2.      la abonarea la buletinul nostru informativ:

 • adresa de e-mail;

2.3.      ca angajat:

 • numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon;
 • fotografii și videoclipuri;
 • CV, scrisori de intenție, note din timpul interviului;
 • informații despre educația și experiența dumneavoastră profesională;
 • formulare de evaluare și rezultate ale unor eventuale teste și evaluări;
 • informații privind salarizarea, printre care se numără codul numeric personal, adresa, vechimea în muncă, starea civilă, numărul de cont bancar, componența familiei, data nașterii;
 • salariul și fluturașii de salariu;

2.4.      în calitate de candidat și/sau lucrător temporar:

 • numele,adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon;
 • fotografii și videoclipuri;
 • CV, scrisori de intenție, note din timpul interviului;
 • informații despre educația și experiența dumneavoastră profesională;
 • formulare de evaluare și rezultate ale unor eventuale teste și evaluări;
 • informații privind salarizarea, printre care se numără codul numeric personal, adresa, vechimea în muncă, starea civilă, numărul de cont bancar, componența familiei, data nașterii;
 • salariul și fluturașii de salariu;

2.5.      în calitate de autoritate contractantă, client sau alt partener de afaceri:

 • numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de cont bancar.

Articolul 3 – Date cu caracter personal pe care le colectăm indirect

3.1.      Date publice ale autorității contractante, ale clientului sau ale altor parteneri de afaceri

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV prelucrează uneori date publice, de exemplu date supuse obligației de publicare, cum ar fi publicarea numirii dumneavoastră ca administrator al unei companii sau date pe care le-ați făcut publice dumneavoastră, cum ar fi informațiile de pe site-ul dumneavoastră, sau date care sunt general cunoscute în zona dumneavoastră sau care au apărut în presă.

Articolul 4 – Scopurile prelucrării

4.1. Scopuri generale:

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV va folosi datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • adresa IP (a se vedea articolul 2.1): pentru întreținerea și îmbunătățirea acestui site web și pentru preluarea datelor cu caracter personal în statistici anonime, din care nu poate fi recunoscută identitatea persoanelor sau a companiilor specifice, având ca temei legal interese legitime ale ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV pentru a îmbunătăți continuu site-ul web și serviciile sale;
 • numele de profil, parola, adresa de e-mail, date de autentificare și (eventual fotografie de profil) (a se vedea articolul 2.1) la înregistrarea pe site-ul nostru web: pentru administrarea contului dumneavoastră pe acest site web, pentru a vă putea furniza informațiile sau serviciile solicitate și pentru a îndeplini prevederile legale. Având ca temei legal executarea unui contract solicitat de către dumneavoastră, și, dacă dumneavoastră ați indicat astfel, de asemenea transmiterea de marketing direct, având ca temei legal consimțământul dumneavoastră explicit prealabil;
 • adresa de e-mail (la înregistrarea pentru primirea buletinului informativ) (a se vedea articolul 2.2.): pentru

transmiterea de marketing direct (informații prin e-mail sau alte mesaje electronice), buletine informative, informații privind angajareasau informații despre activități planificate (prezentări, seminare, prânzuri de lucru), având ca temei legal consimțământul dumneavoastră explicit prealabil;

 • numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, informații privind salarizarea, curriculum vitae, scrisori de intenție, note din timpul interviului, informații despre educația și experiența dumneavoastră profesională, formulare de evaluare și rezultate ale unor eventuale teste și evaluări, informații privind salarizarea, printre care se numără codul numeric personal, adresa, vechimea în muncă, starea civilă, numărul de cont bancar, componența familiei, data nașterii, salariul și fluturații de salariu (a se vedea articolele 2.3 și 2.4): pentru a vă putea furniza serviciile solicitate și pentru a îndeplini prevederile legale, având ca temei legal executarea unui contract;
 • fotografii și videoclipuri (a se vedea 2.3 și 2.4.): pentru a utiliza comunicarea internă, având ca temei legal consimțământul dumneavoastră explicit prealabil;
 • numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de cont bancar(a se vedea articolul 2.5): pentru a vă putea furniza serviciile solicitate și pentru a îndeplini prevederile legale, având ca temei legal executarea unui contract solicitat de dumneavoastră, și, în cazul în care ați indicat astfel, de asemenea transmiterea de marketing direct, având ca temei legal consimțământul dumneavoastră explicit prealabil.

Nu aveți obligația să ne puneți la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal, dar înțelegeți că anumite servicii nu vă pot fi furnizate dacă refuzați prelucrarea datelor.

4.2 Marketing direct:

Datele cu caracter personal vor fi, de asemenea, utilizate pentru marketing direct, cu condiția ca dumneavoastră să ne fi dat acordul suplimentar explicit.

Dacă sunteți deja înregistrat(ă) în lista noastră de distribuție pentru primirea materialelor de marketing în formă electronică, ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV poate utiliza datele dumneavoastră pentru transmiterea de informații de marketing cu privire la ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV și la serviciile acesteia.

În plus, ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV poate transmite datele dumneavoastră și partenerilor săi pentru scopuri de marketing direct.

Acest consimțământ poate fi retras în orice moment, fără motivare și în mod gratuit, contactându-ne prin formularul de contact de mai jos sau la adresa următoare: Accent Jobs For People NV/Accent Construct NV Jobs For People NV – Dienst Marketing, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia.

4.3. Transmiterea datelor către terți:

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV nu va transmite niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția filialelor ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV sau unuia dintre clienții săi în vederea angajării, furnizorilor de servicii tehnice care asigură asistența tehnică, în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor tehnice și/sau în cazul în care compania este obligată să le transmită în temeiul unei prevederi legislative sau al unei hotărâri judecătorești.

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV va încerca în mod rezonabil să vă informeze în avans despre faptul că ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV va face cunoscute datele dumneavoastră cu caracter personal terților menționați, dar totodată sunteți conștient(ă) că acest lucru nu este posibil în toate cazurile din punct de vedere tehnic sau comercial.

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV nu va vinde, da în chirie, partaja sau oferi în alt mod terțelor părți acces comercial la datele dumneavoastră cu caracter personal, decât în cazurile menționate mai sus sau cu consimțământul dumneavoastră prealabil.

4.4 Cerințe legale:

În cazuri rare ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ ACCENT CONSTRUCT NV poate fi obligată să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal în baza unei decizii judecătorești sau pentru a îndeplini alte prevederi legale sau regulamente. ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV va încerca în mod rezonabil să vă informeze în avans despre acest fapt, dacă acest lucru nu este supus unor restricții legale.

Articolul 5 – Durata prelucrării datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe perioada necesară în funcție de scopul prelucrării, așa cum este acesta descris în articolul 4, și în funcție de relația contractuală dintre ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ ACCENT CONSTRUCT NV și dumneavoastră:

 • adresa IP (a se vedea articolul 2.1): pe durata vizitei dumneavoastră pe site-ul web;
 • numele de profil, parola, adresa de e-mail, datele de autentificare și (eventual fotografia de profil) (a se vedea articolul 2.1) pe durata livrării solicitate a serviciilor;
 • adresa de e-mail (la înregistrarea pentru primirea buletinului informativ) (a se vedea articolul 2.2): pe durata livrării solicitate de dumneavoastră a serviciilor;
 • numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, informații privind salarizarea, curriculum vitae, scrisori de intenție, note din timpul interviului, informații despre educația și experiența dumneavoastră profesională, formulare de evaluare și rezultate ale unor eventuale teste și evaluări, informații privind salarizarea, printre care se numără codul numeric personal, adresa, vechimea în muncă, starea civilă, numărul de cont bancar, componența familiei, data nașterii, salariul și fluturații de salariu (a se vedea articolele 2.3 și 2.4): pe durata furnizării solicitate a serviciilor și pe durata angajării și în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și contul bancar (a se vedea articolul 2.5): pe durata furnizării solicitate de servicii.

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate în orice caz conform prevederilor legale specifice și se mențin și termenele de prescripție care ne obligă să vă stocăm datele mai mult timp, de exemplu, pentru a ne apăra împotriva unei proceduri legale.

Articolul 6 – Drepturile dumneavoastră

6.1 Dreptul la acces și la consultare:

Aveți dreptul de a lua cunoștință în orice moment de datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și de modul în care ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV le utilizează.

6.2. Dreptul la corectare, ștergere și limitare:

Aveți dreptul de a comunica sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal către ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV. În plus, aveți întotdeauna dreptul de a ne solicita să corectăm, să completăm sau să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Sunteți conștient(ă) că în cazul refuzului dumneavoastră de a ne transmite datele sau al solicitării ca acestea să fie șterse, nu vom putea furniza anumite servicii și produse.

Puteți solicita, de asemenea, limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6.3. Dreptul la opoziție

Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal din motive temeinice și legitime.

În plus, aveți mereu dreptul de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct: în acest caz nu trebuie să indicați niciun motiv.

6.4. Dreptul la transferul liber de date

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm noi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și/sau de a le transmite altor operatori.

6.5. Dreptul la retragerea consimțământului:

În măsura în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră prealabil, aveți dreptul de a vă retrage acordul.

6.6. Exercitarea drepturilor dumneavoastră:

Vă puteți exercita drepturile contactându-ne, fie prin formularul de mai jos, fie prin poștă la adresa Accent Jobs For People NV/Accent Construct NV Jobs For People NV – Dienst Marketing, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia, anexând o copie a cărții dumneavoastră de identitate.

6.7. Decizii automate și crearea de profiluri:

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu cuprinde nicio creare de profiluri și, de asemenea, nu va fi supusă unor decizii automatizate.

6.8. Dreptul de a depune o plângere:

Aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia Belgiană pentru Protecția Confidențialității: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Acest lucru nu aduce atingere posibilității de a vă adresa unei instanțe civile.

Dacă suferiți daune în urma prelucrării datelor dvs. personale, puteți depune o cerere de despăgubire.

Articolul 7 – Securitatea și confidențialitatea

7.1. Am dezvoltat măsuri de securitate adaptate din punct de vedere tehnic și organizatoric, pentru a evita distrugerea, pierderea, falsificarea, modificarea, accesul neautorizat sau dezvăluirea involuntară către terți a datelor cu caracter personal, precum și orice altă prelucrare nepermisă a acestor date.

7.2. În niciun caz ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio daună directă sau indirectă care rezultă din utilizarea defectuoasă sau ilegală a datelor cu caracter personal de către un terț. ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV s-au asigurat că, atunci când folosesc serviciile unor terți pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aceștia sunt obligați la respectarea acelorași reguli.

7.3 Trebuie să respectați prevederile de siguranță în orice moment, printre altele să preveniți orice acces neautorizat la numele dumneavoastră de utilizator și la parola dumneavoastră. Prin urmare, dumneavoastră vă revine întreaga responsabilitate pentru utilizarea site-ului web de pe computerul dumneavoastră, de la adresa dumneavoastră IP și pentru datele dumneavoastră de autentificare, precum și în ceea ce privește confidențialitatea acestora.

Articolul 8 – Accesul terților

8.1. Pentru a putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, permitem accesul angajaților noștri la datele dumneavoastră cu caracter personal.

8.2. Vă garantăm același nivel de protecție prin obligarea prin contract a acestor angajați și salariați să respecte aceleași prevederi ca în această Politică de confidențialitate.

Articolul 9 – Declarație la Comisia pentru protecția confidențialității

Pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal se dă o declarație la Comisia pentru Protecția Confidențialității. Vă puteți adresa oricând acestei comisii la adresele de mai jos:

Belgische Gegevens beschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

Articolul 10 – Cookie-uri

10.1 Ce sunt cookie-urile?

Un „cookie” este un fișier mic expediat de serverul ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV/ACCENT CONSTRUCT NV și plasat pe hard diskul computerului dumneavoastră. Informațiile salvate în aceste cookie-uri pot fi citite numai de către noi și numai în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru web.

10.2. De ce utilizăm cookie-uri?

Site-ul nostru web folosește cookie-uri și tehnologii similare pentru a diferenția preferințele dumneavoastră de utilizare de cele ale celorlalți utilizatori ai site-ului web. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență de utilizare mai plăcută când vă aflați pe site-ul nostru web și ne permite să îl optimizăm pe acesta.

Ca urmare a modificărilor legislative recente, toate site-urile care vizează anumite părți ale Uniunii Europene trebuie să solicite consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea sau stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare pe computerele sau pe dispozitivele dumneavoastră mobile. Această politică privind cookie-urile vă oferă informații clare și complete despre cookie-urile pe care le folosim și despre scopul acestora.

10.3. Site-ul web folosește numai următoarele cookie-uri:

Cookie-uri funcționale

Numele

Funcția

Cookie-uri de autentificare

„Remember me”

Identificarea utilizatorului când este autentificat.

User input cookies

„Lifestyle Identifier”

Reținerea acțiunilor utilizatorului pe un site web.

User interface customization-cookies

Se folosește pentru a reține preferințele utilizatorului.

Cookie-uri nefuncționale

Numele

Funcția

Trackingcookies

Se folosesc pentru a stabili comportamentul de navigare al vizitatorului site-ului.

Social plug-in trackingcookies

Se folosesc pentru a oferi module de rețele sociale pe site, cum ar fi butonul „Like” pentru Facebook, buton „Share” pentru LinkedIn sau posibilitatea de a transmite mai departe un mesaj pe Twitter.

Pentru cookie-urile unor terți (printre care Google Analytics) vă rugăm să citiți declarațiile respective ale acestor părți pe site-urile lor web. Atenție: nu avem nicio influență asupra conținutului acestor declarații, nici asupra cookie-urilor acestor terțe părți: Google Analytics cookies

10.4. Consimțământul dumneavoastră:

Puteți să refuzați sau să blocați cookie-urile prin modificarea parametrilor de configurare ai sistemului dumneavoastră de navigare. Blocarea cookie-urilor poate însemna că nu puteți utiliza anumite funcționalități ale site-ului web.

Dacă mai aveți întrebări sau observații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți să ne contactați, fie prin formularul de mai jos, fie prin poștă la adresa Accent Jobs For People NV/Accent Construct NV Jobs For People NV – Dienst Marketing, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia.

De asemenea, găsiți mai multe informații la: http://www.allaboutcookies.org/

Găsiți mai multe informații despre online behavioural advertising și online privacy aici: http://www.youronlinechoices.eu/

Articolul 11 – Dreptul aplicabil și instanța competentă

Această Politică de confidențialitate este reglementată, interpretată și executată în conformitate cu dreptul belgian, care se aplică exclusiv.

Instanțele din Kortrijk dețin competența jurisdicțională exclusivă pentru a lua cunoștință de orice litigiu care rezultă din interpretarea sau din executarea acestei Politici de confidențialitate.

În cazul diferențelor dintre versiunile Politicii de confidențialitate și privind cookie-urile în limbile engleză și franceză față de cea în limba olandeză, versiunea în limba olandeză prevalează.

Articolul 12 - Cum să ne contactați

Sunteți o persoană/un candidat privat cu întrebări privind modul în care ne ocupăm de datele dvs. personale? Nu ezitați să contactați Accent Jobs For People NV/Accent Construct NV utilizând formularul de contact.

Din cauza faptului că păstrăm și procesăm datele dvs. personale, aveți drepturi suplimentare (cfr. Articolul 6). Dacă doriți să exercitați aceste drepturi, vă rugăm să faceți acest lucru folosind formularul.
Pentru a vă proteja confidențialitatea în orice moment, vi se va solicita să atașați o copie a ID-ului dvs. la fiecare solicitare.